Nieuwtjes

PROMPT Methode

Logopedie
Met de PROMPT methodiek helpt de logopedist de patiënt met het vormen van bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. Klinkt heel ingewikkeld, maar dat valt mee. De logopedist biedt met zijn of haar vingers van buitenaf de mond en kaak hulp bij het vormen van de klinkers en medeklinkers. Spreek maar eens de letter O uit. Voel je hoe je mond een rondje wordt? Patiënten die problemen hebben met articulatie voelen niet altijd precies welke spieren gebruikt moeten worden om de betreffende letter of klank uit te spreken. Door de gewenste spiergroep te manipuleren, kan de patiënt echter wel ervaren welke bewegingen gemaakt moeten worden om de klank uit te spreken. Dit voelen werkt directer dan wanneer de nieuw te leren klank alleen maar via het gehoor en mondbeeld wordt aangeboden. Hiermee is PROMPT een zeer waardevolle toevoeging op de traditionele logopedische therapie. Daarnaast richt PROMPT zich niet alleen op het uitspreken van alleen de verkeerde klank. De moeilijke klank wordt direct geoefend in woorden en zinnen. We spreken immers ook niet in losse klanken. Zo wordt het ook direct toepasbaar en ervaart de patiënt sneller resultaat.De methodiek kan heel breed worden ingezet, van kinderen die onduidelijk spreken tot volwassenen die na hersenletsel bepaalde klanken niet meer kunnen maken. In de praktijk wordt het nu voornamelijk gebruikt bij kinderen die klanken nog niet correct kunnen produceren en die ze eigenlijk al zouden moeten beheersen. De PROMPT techniek bevordert het leerproces. Voor iedere klank is er een bepaalde ‘prompt’. De logopedist gebruikt hierbij een hand om het hoofd van de patiënt te ondersteunen en de andere hand om de klank te manipuleren.