logopedieschulte
Samen werken aan resultaat!
Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in verschillende aandachtsgebieden
Over ons
Onze Praktijk
In onze logopediepraktijk wordt een grote diversiteit aan stoornissen en leeftijdsgroepen behandeld. Alle logopedisten zijn allround opgeleid. Dit betekent dat wij zo opgeleid zijn dat we alle logopedische stoornissen kunnen behandelen. Bij een nieuwe aanmelding zal echter altijd bekeken worden welke logopedist de meeste affiniteit en kennis heeft met betrekking tot de stoornis en leeftijd van de nieuwe cliënt. In ons team staat samenwerking en laagdrempeligheid centraal. Er wordt veel samengewerkt om een zo optimaal mogelijk eindresultaat te behalen.
Wat doen wij
Wij houden ons bezig met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, eten & drinken en lezen & spelling. Wij helpen u of uw kind met enthousiasme en vakkundigheid de communicatie, lichaamshouding en ademhaling te verbeteren.
Meer info
Opleidingen
De logopedisten volgen allemaal geregeld een cursus of opleiding om nieuwe ontwikkelingen te volgen en nieuwe kennis op te doen
meer info
Werkwijze
 • Waar houden wij ons mee bezig ?
  Wij houden ons bezig met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, eten & drinken en lezen & spelling. Wij helpen u of uw kind met enthousiasme en vakkundigheid de communicatie, lichaamshouding en ademhaling te verbeteren.
 • Intake gesprek
  Na het intakegesprek en het logopedisch onderzoek bepalen we samen met u de doelen van de logopedische behandeling zodat we een zo goed mogelijk resultaat bereiken.
Logopedisten Team
Even voorstellen
 • Lian Schulte

  Logopedist / haptotherapeut

  Ik werk op de dinsdag, woensdag en vrijdag op verschillende locaties.
 • Duike Boeve

  Logopedist

  Ik werk op de Maandag, donderdag en vrijdag op verschillende locaties.
 • Eline Hofmeijer

  Logopedist

  Ik werk op dinsdag en donderdag op verschillende locaties.
 • Loïs Vriezekolk

  Logopedist

  Ik werk op maandag, woensdag en vrijdag op verschillende locaties.
Behandelgebieden
Onze Logopedisten zijn opgeleid en gecertificeerd in de verschillende specialisaties
Stem
Stemproblemen komen voor bij kinderen en volwassenen.
Stemproblemen kunnen organisch of functioneel (verkeerd stemgebruik) van aard zijn. Organische afwijkingen zijn bijvoorbeeld stemplooiknobbels, poliepen, verlammingen. Een functionele afwijking is verkeerd stemgebruik
Taal
Bij een taalstoornis heeft iemand moeite met het omzetten van zijn gedachten in woorden, zinnen en een verhaal. Taalproblemen kunnen bijvoorbeeld optreden t.g.v neurologische problematiek als spierziekte, dementie, afasie. Daarnaast kan er sprake zijn van een taalachterstand ten gevolge van een algemene ontwikkelingsachterstand.
Spraak
Bij spraakproblematiek worden spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken. Het kan zowel om een weglating, vervanging of vervorming gaan. Bij spraakproblemen worden woorden en zinnen niet goed of niet duidelijk uitgesproken. De spraak is moeilijk verstaanbaar omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren
Mondgewoonten
Er bestaat een verband tussen afwijkende mondgewoonten en articulatie.
Wanneer er bijvoorbeeld een slappe mondmotoriek aanwezig is, is er vaak ook sprake van slissen of lispelen. Bij slissen en lispelen komt bij het uitspreken van bepaalde klanken de tong tussen de tanden of kiezen. Dit komt het meest voor bij de uitspraak van de medeklinkers
Preverbale
logopedie voordat het kind is begonnen met praten
Dit wordt preverbale (“voor het spreken”) logopedie genoemd.
De positieve effecten van logopedie op zowel korte als langere termijn zijn de meeste mensen wel bekend. Ook bij kinderen onder de twee jaar kan logopedie gewenst zijn
Problemen met slikken, drinken en eten kunnen bij jonge kinderen grote zorgen geven. Gelukkig kan preverbale logopedie hier de oplossing voor zijn..
Gehoor
Communiceren en spreken is moeilijk als je niet goed hoort. Problemen met spreken kunnen ontstaan, doordat men het eigen geluid en dat van anderen slecht hoort. Het aanleren van nieuwe woorden verloopt daardoor moeilijk en ook het maken van zinnen en intonatie daarbij, leveren problemen op. Hoorproblemen kunnen vanaf de geboorte aanwezig zijn of kunnen later optreden, bijvoorbeeld ten gevolge van veelvuldige middenoorontsteking, bij ouderdom of door lawaaibeschadiging.
Nieuws
  Contact
  Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via de mail: info@logopedieschulte.nl of bel: 0578-577258
  Wij hechten hoge waarde aan kwaliteit!
  Wij zijn aangesloten bij de NVLF en het Kwaliteitsregister Paramedici, onze zorg wordt getoetst aan hoge kwaliteitsstandaarden
  Meld je aan
  Na aanmelding nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.
  Doorverwijzing
  Ook een nieuwe website ?

  Deze website gebruikt cookies voor de beste site ervaring.